Spatec NI

 

Foot Valves

Foot Valves Image
Foot valves and strainer

from 3/4" - 4"
 
Foot Valves
3/4" BSP Foot valve c/w strainer Image
£10.70

3/4" BSP Foot valve c/w strainer
3/4" BSP Foot valve c/w strainer

1" BSP Foot valve c/w strainer Image
£11.80

1" BSP Foot valve c/w strainer
1" BSP Foot valve c/w strainer

1 1/4" BSP Foot valve c/w strain Image
£23.90

1 1/4" BSP Foot valve c/w strain
1 1/4" BSP Foot valve c/w strainer

1 1/2" BSP Foot valve c/w strainer Image
£29.40

1 1/2" BSP Foot valve c/w strainer
1 1/2" BSP Foot valve c/w strainer

2 " BSP Foot valve c/w strainer Image
£24.98

2 " BSP Foot valve c/w strainer
2" BSP Foot valve c/w strainer

2 1/2" BSP Foot valve c/w strainer Image
£54.20

2 1/2" BSP Foot valve c/w strainer
2 1/2" BSP Foot valve c/w strainer

3" BSP Foot valve c/w strainer Image
£62.80

3" BSP Foot valve c/w strainer
3" BSP Foot valve c/w strainer